מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי של אתר מס"ע

חזרה לדף הראשי של סיפורי עם בדווים

סיפורי עם של שבטי הבדווים בצפון הארץ

יואל שלום פרץ

האשה ובן בעלה

אחד נשוי (אלמן) כלומר אלמן שמחפש אשה חדשה] אמר: "זו מחבבת אותנו [חומלת עלינו]" ביקש את ידה ולקחה. התנגדה [לילדי בעלה מהאשה הראשונה], המית את הילדים [נהגה בהם בגסות] – האשה השנייה.

אמרה לו: "תשחטו את הפרה, שחוט אותה!"

אלה [הילדים] שותים חלב ואלה לא אוכלים אוכל והיא הייתה שופכת את האוכל – אינני יודעת כיצד היא שלטה בעניינים.

יום אחד בא לפרה ושחט אותה. החלו לבכות: "אבינו אל תשחט את פרתנו."

אמר להם: "מספיק, בני, ברצוני לשחוט אותה."

שחט את הפרה, והילדים החלו לבכות: "אה, מה נעשה?"

ילדים לא אכלו. כעבור יום באו אליו אורחים. אמר לה: "נשחוט להם זבח."

שחט להם זבח. כאשר הביא את הזבח החלו אוכלים- זה מפה וזה מפה- החביאה את הבשרים [כולם]. "אה, מה נעשה?"

האורחים בבית. קמה הביאה אחד מהילדים, שחטה אותו ושמה אותו בסיר על האש ובשלה אותו. החביאה את ראשו.

אכלו. כאשר אכלו, אחותו [הייתה] שם [והיא מסתכלת] – לו אחות קטנה. קמה לקחה , אספה את העצמות, אספה אותן ושמה אותן בכלי והלכה, קברה אותן – קברה אותן באדמה.

הלכו ימים ובאו ימים. יום אחד אמרה: "באלוהים, אלך ואביט על העצמות – מה קרה להן?"

יום אחד הלכה, פתחה, ניצבה הדלת כך, והנה עוף ירוק בורח מהאדמה.

היא, אשת אביה, יושבת כך, כמו שנאמר – כך יושבות נשים. החל צועק: "אני העוף הירוק. אשת אבי שחטה אותי ואבי אכל מבשרי ואחותי הרחמנית – ירחם אללה עליה – שמה את עצמותי בין אבני השיש [מרצפות] שלי, כלומר קברה אותן בין המרצפות."

"צעק, עוף, צעק."

אמר: "לא אצעק אלא אם האשה ההיא תפתח את פיה – על אשת אביו."

כאשר פתחה את פיה שלשל [הוריד] לה צרור מחטים בגרונה.

"צעק, עוף, צעק"

אמר: "אלא אם זו תפתח את ערוותה."

פתחה את ערוותה והנה איזה כסף מונח בערוותה! קמה לקחה את הכסף וסיפרה להם: "כך, כך קרה."

פתחה את הדלת והעוף עף.

כאשר מתה אשת אביו, העוף ירד. קמה [האחות] ומצאה שערות בראשו. [כאן ההקלטה לא ברורה. יתכן ואמרה לחש כלשהו] תלשה אותן והנה אחיה שהזמן שינה אותו.

 

שם המידענית: פאטמה עבדאללה?

שבט: ערב אל חג'יראת

שם הרושם: יואל פרץ

תאריך: 2/9/1982

תעתיק ערבי

תעתיק ערבי באותיות עבריות

הערות: נוסחה מדורדרת של הסיפור "פרת היתומים" הנמנה על הקומפלקס של סיפורי לכלוכית.