ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 855


שם הסיפור

חצי הנחלה

טקסט

מעשה באיש אחד שהיה עשיר וימת ויעזוב נחלה לשלושת בניו כסף וזהב לרוב מאד. ויירשו הבנים ירושת אביהם וימצאו בתיבה איגרת אחת כתובה בידו ויקראו אותה לאמור: בני, הכסף אשר מצאתם הוא חצי הוני והחצי השני הפקדתי ביד חכם אחד והוא יתננו אחר שתי שנים לאשר לא יוציא כסף, כי אם לפי מחסורו לתת לעניים.

ויתמו שתי השנים וכל שלושת האחים לא הוציאו כי אם די מחסורם ויתנו לעניים כאשר השיגה ידם ויצברו הון רב מכל אשר ירשו מאביהם. וילכו בית החכם ויתן להם תיבה סגורה וחתומה בחותם אביהם, ויפתחו את התיבה ולא מצאו בה כי אם איגרת, וכן כתוב בה: בני, בבואכם לקחת חצי הנחלה, כאשר כתבתי לכם, יודע אני, כי הוספתם על הונכם הון רב וזה היא חצי נחלתי אשר נתתי לכם; ואם תלכו בדרך אשר הלכתם עד עתה עוד תוסיפו על הונכם ועוד תיטיבו את העניים ותמצאו חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם.

מקורות

(ו, קי-קיא). מעשים מפוארים, סי' יא.

מלות מפתח

ירושה, צוואה, צדקה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם