ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 854


שם הסיפור

יוסף פייירי

טקסט

מעשה באיש אחד שהיה בארץ קורסיקא, יוסף פיירי שמו, והיה האיש תם וישר, עמל במלאכתו ומאסף אל ביתו האורחים אשר יבואו לעירו. אם יראה איש עובד אדמה עייף ויגע יביאהו אל ביתו וישים לפניו לאכול. אם יראה עני, יתן לו לחם ובגדים. וכן משפטו כל הימים, עד כי יושבי העיר ההיא אמרו על ביתו: "‏זה בית אברהם."

יום אחד בא לעיר איש זקן וחולה. ויאספהו יוסף אל ביתו ויצרהו ויתן לו לאכול ולשתות ומלבושים לכסות את בשרו. ויהי עמו שנה תמימה וחצי השנה האחרת עד אשר נתרפא מחוליו. ויואל האיש הזקן לשוב אל עירו ויתן לו יוסף כסף וישלחהו. וייוודע הדבר.

והקול נשמע אל שר העיר ויקרא אליו את יוסף ויתן לו תודה. ויאמר לו: "מאין לך הכסף לעשות טובה כזאת, הן לא איש עשיר אתה."

ויאמר יוסף: "אל ידבר אדוני כדברים האלה לאמור: לא איש עשיר אתה, כי יש שלושה אוצרות בביתי: האוצר האחד הוא יגיע כפי ועמלי; האוצר השני הוא, כי לא אוציא מכיסי זהב, כי אם למלא חסרוני; והאוצר השלישי הוא שמחתי בחלק אשר נתן לי יי. הנה אפוא אתה רואה, כי איש עשיר אנוכי."

ויאמר לו: "כן דיברת, אשריך ואשרי חלקך, יי יעזרך, כי איש תם וישר אתה."

ויתן לו השר כסף שנה בשנה מאוצרות המלך. וכאשר בעלי אסופות היושבים בבירה ידעו הדבר, שלחו ליוסף אות לזכר תהילה ולשם תפארת.

מקורות

(ו, קי). מעשים מפוארים, סי' ט.

מלות מפתח

קורסיקה, צדקה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם