ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 789


שם הסיפור

שערה באוכל

טקסט

אמרו, כי באו אנשים נכרים ונכבדים מארץ רחוקה אל עיר אחת. ויראם המלך ויקראם ללחם. ובעוד שהיו אוכלים מטעמיהם, ראה המלך שערה תלויה בלחם אחד מהם, ויאמר לו: "אהה, האיש הנכרי, השלך מפיך לחמך, כי שערה אחת צמחה בו."

ויחר אף האכסנאי ויאמר לו: "כל כך תעמיק להביט באכילה ותרע עיניך עליה, עד אשר תראה מהמרחק הרב הזה בהיכנס שערה אחת בפי. אל ירחם האל כל העומדים לפניך / והיו באוכלי שולחנך."

וילך לדרכו בחימה / ויישאר המלך בבושת וכלימה.

מקורות

(ו, עט). בן-המלך והנזיר, סי' ל, 85-84. ב"י ד, 246, 287 (6).

מלות מפתח

מלך, קפדנות, חוכמה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם