ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 781


שם הסיפור

בחינת-עם

טקסט

משל למלך שכבש מלכות גדולה בעוצם כוחו וגבורתו. ובאו כל אנשי המלכות להשתחוות לפניו ארצה. והוא ידע בחכמתו, כי יש מהם מיראה ויש מאהבה, ואין ראוי שישא כולם במדריגה אחת. ועוד כי אין מעלת המלך על עם אין מספר, שיהיו כולם שווים במדריגה אחת, אך מעלתו להיות לו שרים גדולים עם קטנים, משרתים רואים פניו, ושאר עמו יהיו טפלים אליהם; ובזה תיכון מלכותו מאז: אבל יקשה, שאם יעשה החלוקה הזאת בתחילה, יטיל קנאה עצומה בעמו, כי יאמרו הקטנים: למה שפלנו מערכנו אנחנו? והלא כולנו קיבלנו עלינו מלכותו שווה בשווה פה אחד, ומדוע אלו יהיו שרים ואנחנו עבדים?

ולתקן זה לקח אחד מהשרים אשר אתו ונתן לו ממשלה. והוא נתייעץ עמו ואמר לו, שהוא יראה עצמו כאילו הוא חולק על המלך והמלך יסתיר פניו מעמו ויעשה עצמו כאילו אינו. ובזה יתברר, מי עובדו מאהבה ומי עובדו מיראה. ואחרי כן נתגלה לעמו ויאמר להם: "הרי היה מן הראוי להעניש המורדים עונש קשה, אך לא אשלם לכם כמעשיכם; אותם אשר עמדו קיימים בעבודתי, הם יהיו עומדים לפני כל הימים, ואתם תהיו עבדים להם."

ענו כולם ואמרו: "החייתנו, נמצא חן בעיני אדונינו והיינו עבדים לעבדיך.

מקורות

(ו, עא-עב). מאמר האחדות, 4. ב"י ד, 204-203, 285.

מלות מפתח

מלך, שלטון

לסיפור הבא

לסיפור הקודם