ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 771


שם הסיפור

שני מעיינות

טקסט

אדם במדבר הכביד עליו הצמא. ומצא מים שאינם מתוקים במקום אחד ושמח שמחה גדולה ורווה מהם.

וכאשר הלך מעט, מצא מעיין נובע מים מתוקים. ודאג על מה שקדם בשתותו המים הראשונים ורוותו מהם...

להלן נוסח הסיפור מ"חובות הלבבות" על פי ‏מהדורת האינטרנט בעריכת יהודה איזנברג, תשס"ב: http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/hovot/shaar-2.htm

מראה מקום במהדורת איזנברג: שער רביעי – שער הביטחון, פרק ד

וכמה הוא דומה בזה לאדם שהוא במדבר, הכביד עליו הצמא, ומצא מים שאינם מתוקים בבור אחד, ושמח בהם שמחה גדולה ורווה מהם. וכאשר הלך מעט, ומצא מעין נובע מים מתוקים. ודאג על מה שקדם משתותו המים הראשונים ורוותו מהם.

מקורות

(ו, סב) חובות הלבבות, סי, ג, 43. ב"י ד, 255, 287, (8).

מלות מפתח

מעיין, משל, דאגה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם