ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 758


שם הסיפור

השטן והגנב

טקסט

אמרו, כי נזיר אחד ניתנה לו פרה ויקח אותה ויביאה לביתו. ויראה אותו גנב אחד בדרך וירצה לגנוב אותה לו. וילך הגנב אחריו עד אשר מצא שטן אחד בדמות בני-אדם. ויאמר לו הגנב: "מי אתה? ומה אתה רוצה?"

אמר לו: "אני שטן ואבקש לחנוק לזה הנזיר, אני הולך עת יישנו בני-אדם ואהרגהו."

אמר הגנב: "גם אני ארצה לילך אחריו לביתו בעת שיישנו בני-אדם ואקח את הפרה שלו. וילכו שניהם אחריו עד הגיעו לביתו בלילה."

ויבוא הנזיר לבית ויבא הפרה לבית אחד ויאכל אשר מצא ויישן. ויאמר הגנב בלבו: מי ידע אם בעת יבוא השטן לחנוק אותו יזעק האיש וייאספו כל האנשים ולא אוכל לקחת הפרה, כי בעת ייראה [מת] וישובו לדרכם וימצאן אותי ויאמרו, כי אני הרגתיו ויהרגוני.

אמר הגנב לשטן: "הרף ממני מעט, עד אקח הפרה, ואחר כך תעשה כל חפצך."

אמר השטן: "לא אעשה, אלא בטרם אהרוג אותו ואחר כך תבוא אתה!"

וזה אמר: "לא, כי אני אתחיל."

ויבוא ביניהם חילוק ויריבו בחזקה ויתקוטטו, עד אשר קרא השטן לנזיר ויאמר לו: "הקיצה, כי זה הגנב רוצה לגנוב פרתך."

ויקרא הגנב גם הוא ויאמר לו: "הקיצה, כי זה השטן רוצה לחנוק אותך!"

וייקץ הנזיר ואנשי ביתו, וינוסו שניהם הגנב והשטן, ויימלט הנזיר מצרה גדולה.

מקורות

(ו, לח-לט). כלילה ודמנה, סי' ה, 98-97. ב"י ד, 67-66, 276.

מלות מפתח

נזיר, גנב, שטן, שטן בדמות אדם

לסיפור הבא

לסיפור הקודם