ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 757


שם הסיפור

רופא אליל

טקסט

אמרו, כי היה בארץ סנד רופא חנם וימת. ויקחו ספריו / וילמדו מקצת חכמתו ומוסריו. / ויבוא אליהם איש מתפאר, כי הוא רופא. והוא פתי מן הרופאים / ולא ידע לרפא מאומה מן התחלואים. / ולמלך אותה המדינה בת הרה / אחזתה צרה כמבכירה. / ויהי רופא חכם והוא עיוור קרוב למדינתה / וילכו אליו ויספרו לו צרתה / ויאמר: יוקח לה הצרי פלוני ותתרפא. / וישובו אל המלך ויספרו לו דברי הרופא. / ויבואו אל האיש המתפאר, כי הוא רופא מהיר / והוא פתי וזד יהיר / ויבקש ברפואות הרופא המת / וימצא צרור מלא רוש, אשר כל אוכלו ימות וייצמת / ויפתחהו ויחבר אליו רפואות אחרות אשר לא ידע, מועילות הן אם מצירות? / ויאמר למלך: הנה רפואה נעלה / תועיל לכל מעלה. / ויחשוב המלך, כי הוא רופא חנם, ויתן לו כסף שקלים מאתיים / וכסות עיניים. / וישק את הרפואה בתו ותמת פתאום בתמרוריה / כי נהפכו עליה ציריה.

ויצו המלך להשקות את הרופא מרפואתו / וימת גם הוא מפרי פתיותו ותצא בבהלה נשמתו.

מקורות

(ו, לח). כלילה ודמנה, ב, 364. ב"י ד, 66-65, 278.

מלות מפתח

רופא, רופא אליל, רמאי

לסיפור הבא

לסיפור הקודם