ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 749


שם הסיפור

פי תהפוכות

טקסט

נער לפי תומו הולך ביער / ורוח קדים סועה מסער / וידיו היו בחיקו נחיתים / כי ממזרים קרה והקרח כפיתים / ולהיות נסתר בביתו מאד יחמוד / לפני קרתו מי יעמוד. / ויראהו איש ביער שוכני סנה / ויחמול עליו ויאמר: "הנה / די בער ומדורה גדולה!" / ויביאהו עמו האוהלה. / וידבר על לבו באשר הוא קרובו וגואלו / ויכסהו בבגדים ולא יחם לו. / ובטרם בואו שם ברוח פיו ובאפיו / נפח על ציפורניו לגרש קרח מכפיו.

והאיש מינה את מאכליו / באשר עינו חסה עליו / וממשקיו הביא לאמץ את רוחם / ויקח מהם ויחם / ויתן אל הנער לשתות עמו / וישת אל פיו ולא שתה מרוב חומו / ויפח ברוחו להקר יין כוסו...

ויאמר לו האיש בכעסו: / "מהר נא וצא מאתי / איש כמוך בקרבתי לא חפצתי / הלא להעביר קרח ידך נפחת בבוקר / ולערב על חום היין נפחת להקר / חלילה לי לפי תהפוכות כמוך לקרב לרע ועמית / אכן מחבורת ישרי לב אותך אצמית.

מקורות

(ו, כד-כה). משל הקדמוני, 10-8. ש"א, 197. ב"י ד, 126-123, 281. (= סי' 179).

מלות מפתח

שיגעון, בצורת, ליצן, מלך

לסיפור הבא

לסיפור הקודם