ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 707


שם הסיפור

בית דין של מטה ובית דין של מעלה

טקסט

מעשה באלמנה אחת, שתבעה כתובתה מן היורשים ונשבעה בפני שניים; והיא לא ידעה, שאחד מן העדים היה קרוב. ולא היו לה בנים. לאחר מותה תבעו אחיה היורשים שלה את הבית אשר ישבה בו; ובאו יורשי הבעל וישבו בבית.

ואילו יורשין אמרו: ירושת אחותם היא, שאמרו: "הלא ידעתם, שנשבעה אחותינו על כתובתה."

ואמרו: "אין עד כי אם אחד קרוב, והאחר הלך למדינת הים."

ונתגלגל, שירדו מנכסיהם קרובי הבעל והבית חרב.

הרי יש דברים, שאין בית דין שלמטה יכולין לדון, ובית דין שלמעלה עונשין...

מקורות

(ה, קצא). ס' חסידים, הו"ל ויסטינצקי, סי' תתרה, 250-249.

מלות מפתח

בית דין, בית דין של מעלה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם