ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 705


שם הסיפור

טעותו של מלאך המוות

טקסט

מעשה ברבי ובבחור אחה שעשו נישואין בשבת אחת. ובאותו שבוע מת הבחור. ובא המת לאמו בחלום ואמר לה: "לא הגיע זמני למות, אלא הגיע זמנו של רבי למות.

ואמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות: 'הבא לי אחד מן החתנים.' ועל רבי אמר. ומלאך המוות טעה – שהיה אותו חתן הולך ברחובות לבדו, לקחו והזיק לו, כמו שאמרו חכמים, שחתן צריך שימור [ברכות נד, ב] – והמית אותו הבחור. וכל אותן שנים, שהיו לו לחיות, נתנו לרבי, לפי שלא היה רגזן ולא ציער אדם ומוחל לכל כעסו ושומע חרפתו ואינו משיב ומעביר על מידותיו ומעורב עם הבריות."

מקורות

(ה, קצ). ס' חסידים, הו"ל ויסטינצקי, סי' שעה, 114.

מלות מפתח

מלאך המוות, חלום, מת מופיע בחלום, מיתה בטרם עת, שמירת חתן

לסיפור הבא

לסיפור הקודם