ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 698


שם הסיפור

עונש בלתי צפוי ותיקונו

טקסט

מעשה באדם אחד, שהיה ביתו סמוך לבית-הכנסת, והיו מתים הילדים שלו. ואמר לו חכם אחד: "לפי שביתך למעלה מחלון בית-הכנסת ומזיק לאור שלא יוכל להיכנס בו; ועוד אתה משמש מיטתך סמוך לבית-הכנסת."

(ולאחר שתיקן ועשה מה שאמר לו החכם) [לפי לשונו של המפרש; בנ"א: שימש מיטתו בבית אחר] נתקיימו בניו מאותה שנה ואילך.

מקורות

(ה, קפט). ס' חסידים, דפוס פפד"ם, סי' תתיג, 115; הו"ל ויסטינצקי, סי' תקמא, 150. מעשה-בוך (גסטר), סי' 236.

מלות מפתח

בית כנסת, מיתה בטרם עת

לסיפור הבא

לסיפור הקודם