ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 692


שם הסיפור

נחבא אל הכלים

טקסט

מעשה באדם אחד, שהיה הולך מעיר לעיר, שיתנו לו כי עני היה. והיה מלא תורה ומעשים טובים; ולא רצה להגיד, מי היה, ולא היה מגלה עצמו, כאילו אינו יודע כלום. והיו נותנים לו מעט. לאחר שנתנו לו, היה נושא ונותן בדברי תורה עם תלמידי חכמים של העיר. ואחרי שראו, שהיה מלא תורה, היו באים להוסיף לו מתנה מרובה.

ולא רצה לקבל מהם, כי אמר: "כבר נתתם לי בתורת עני; אבל מה שאתם חפצים לתת לי בשביל התורה, לא אקבל."

מקורות

(ה, קפז). ס' חסידים, דפוס פפד"ם, סי' תתרנה, 137-136; הו"ל ויסטינצקי, סי' תתקג, 224.

מלות מפתח

צדקה, גמילות חסדים

לסיפור הבא

לסיפור הקודם