ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 569


שם הסיפור

הרגע הארוך

טקסט

בימי הרב רבי אלימלך היה אברך אחד שעסק בחכמת הכישוף. וכאשר נודע הדבר להרב, הזמינו אליו לסעוד אצלו בסעודה ראשונה של שבת. ויושיבו בראש המסובין. פתאום חם לו להאברך מאד ויבקש רשות מהרב לקום מעם השולחן ולהסיר מעליו מעילו הארוך. ויתן לו רשות. אבל גם אחר זה היה לו חם מאד. ויאמר לו הרב, כי יצא החוצה לרגעים אחדים לשאוף רוח. ויעש האברך כן.

‏הוא אך יצא, נעלם כל הבית והרחוב, ונדמה לו שהוא ביער והוא הולך יחף וערום. כה הלך כל הלילה הלוך וקלל את הרב. ויהי בבוקר, ראה מרחוק כפר אחד ומקום ישוב. וישמח מאד ויסר אל הבית הראשון של הכפר ויקרא בקול, שירחמו עליו. ובפתוח אנשי הבית את הדלת, ויראו איש כמעט ערום עומד לפניהם, התחלחלו מפניו. ויאמר כי גנבים התנפלו עליו והפשיטוהו בגדיו. ויכניסו בעל הבית לביתו. וכאשר שאל על שם הכפר, השיבהו, כי זה הוא ישוב במדינה רחוקה ממדינתו. ויבקש מאנשי הבית לתת לו עבודה להחיותו. ויוליכו אותו לעיר גדולה, ושם השכיר עצמו להוביל מים לבתי אנשים. ויתפרנס כך עשר שנים רצופות. אחר הדברים האלה קץ במלאכתו ויבוא לפני נציב המדינה וישכר את עצמו לעבוד בצבא. וירא סימן ברכה בעבודתו והלך וגדל, עד שנעשה שר אלף. פעם נזכר, כי רב פלוני ציער אותו לפני ימים רבים, ויבקש מהנציב שירשהו לקחת אתו גדוד אנשי צבא לילך לקחת נקם מאותו הרב. ויסע עם מחנהו זמן רב ויסבול כמה הרפתקאות בדרך, אבל הוא התנחם, כי סוף סוף יראה נקם.

כה הלך הלוך וקרוב למקום מושב הרב. פתאום הכיר את בית הרב וירא, והנהו עומד לפני הבית בלי מעיל עליון. ויבוא הביתה וירא את הרב יושב עם המסובים. וישאל אותו לאמור: "הן יצאת מהבית לעשרה רגעים, והנה כבר עברו עשר שנים ויותר..."

ויעש האברך תשובה ונעשה מגדולי תלמידי הרב.

מקורות

(ד, קצב-קצג). אוהל אלימלך, סי' רעו, 113-112.

מלות מפתח

אלימלך מליזנסק (רבי), כישוף, חזרה בתשובה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם