ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 528


שם הסיפור

בבית המצורע

טקסט

פעם אחת יצא הרב רבי ישראל בעל שם טוב [בראשית השבוע] לדרך, וליוה אותו אברך אחד מבחוריו. ובבוא העגלה מחוץ לשער העיר, עמד העגלון וקשר המוסרות על העגלה, והסוס הלך מאליו ויסר מן הדרן הכבושה והלך בדרך עקלתון. העגלון נרדם ויישן, והנסיעה אם גם בדרך לא עברה בה גם רגל בהמה היתה במהירות עצומה. כה נסעו כל ימי השבוע ויבואו ביום החמישי בערב למקום בו היו עשבים גדולים כקומת איש, ועמד הסוס מאליו וניעור העגלון.

ויאמר לו הרב: "קח את הכלי ובקש במקום הזה באר ותשאב לנו מים לשתות."

וילך העגלון וימצא באר וישאב מים חיים ויבא להרב. ויברך עליהם בדביקות גדולה ושתה מהם, ויתן גם למלווהו לשתות ויאמר לו: "ברך גם אתה בכונה!"

וכן עשה.

‏אחרי כן שב העגלון על מקומו ונרדם שוב, והסוס הלך כדרכו בכל הלילה וביום המחרת [ערב יום השבת]. וירא האברך, כי ישבתו על פני השדה, כי לא ראה שום ישוב, ויתעצב מאד.

ויבואו אחרי הצהריים לכפר אחד, ויעמוד הסוס אצל חורבה אחת בקצה הכפר. וירד הרב רבי ישראל מהעגלה וייכנס להחורבה. וילך האברך אחריו. והנה בבית החורבה דר איש זקן צרוע, מכף רגלו ועד ראשו אין בו מתום, גופו מלא פצעים ומכות. ואשתו ובניו לבושים קרעים.

וכשפתח הרב את הדלת, נתמלא הזקן שמחה וירץ לקראתו ויקרא לו: "שלום עליך, רבי ומורי!"

[וגם הרב שמח עליו] וכל מי שלא ראה שמחתם, לא ‏ראה שמחה מימיו. אחרי כן הלכו שניהם יחד לחדר שני וישיחו שם כחצי שעה. ואחר כך לקחו רשות זה מזה באהבה רבה, כאהבת דוד ויונתן [ונפרדו זה מזה].

וישבו הרב רבי ישראל והאברך על העגלה. העגלון ישן והסוס הלך לדרכו. עוד שעה אחת היתה להערב השמש. ולפתע והנה הם עומרים לפני שער עיר גדולה לאלהים. ותבוא העגלה בתוך העיר ותעמוד אצל בית חייט אחד [ויבקשו שם מנוח].

וייקץ העגלון הנכרי והביא את החפצים לתוך הבית. וכבר הגיע עת תפילת המנחה. ויעמוד הרב רבי ישראל לפני העמוד להתפלל במניין מצומצם והתפלל ברעש גדול ובדביקות רבה. וישבות שם יום השבת, ויעש שם דברים סתומים. במוצאי שבת אחרי ההבדלה ציוה לחבוש את הסוס, ויסע משם בקפיצת הדרך לדרכו. - - -

בכל דור ודור יש משיח בעולם הזה בהתלבשות בגוף ממש, ואם הדור זכאי מוכן הוא להתגלות, ואם חס ושלום לא יזכו הוא מסתלק. והנה הזקן המצורע היה מוכן להיות משיח צדקנו, ותשוקתו היתה להשתעשע עם הרב רבי ישראל ביום השבת, אבל הוא נסתלק בכלות השבת.

מקורות

(ד, קנג-קנד). סיפורים נוראים, 8-6 (קיצור ועיבוד). – צפונות, שי ("הפגישה").

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם