ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 469


שם הסיפור

סולם האפרוחים

טקסט

מעשה באדם חשוב שהתאכסן אצלו הרב רבי יצחק לוריא אשכנזי זכרונו לברכה ועשה לו כבוד גדול.

אמר לו הרב: "מה הגמול אשלם לך בעד טובתך?"

והשיב לו, שהיו לו בנים ואחר כך נעשתה אשתו עקרה, אולי ימצא לה תרופה.

אמר לו הרב: "סיבת הדבר היא שהיה בביתך סולם קטן והיו התרנגולים הקטנים עולים ויורדים בו לשתות, ופעם אחת הסירה אשתך משם את הסולם, ומאז שהוסר הסולם היה להם צער גדול, ועלה צפצופם לפני השם יתברך, ועל ידי כך נגזר עליה להיות עקרה."

והחזיר הבעל הסולם למקומו הראשון, וחזרה אשתו ללדת.

מקורות

(ד, פט). ספר המעשיות (בגדד), סי' קב, 72; מעשיות נוראים ונפלאים, 19.

מלות מפתח

אר"י (רבי יצחק לוריא אשכנזי), אברהם הלוי (רבי), כותל מערבי, שכינה, חלום, חסיד, צפת

לסיפור הבא

לסיפור הקודם