ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 425


שם הסיפור

מנחם מריקנטי

טקסט

רבי מנחם מריקנטי חיבר פירוש על התורה על פי קבלה וספר דינים.

והיה גס השכל מאד והיה מרבה בתעניות ותפילה, שמן השמים ירחיבו שכלו ולבו. פעם אחת בהיותו מתפלל בבית הכנסת ויירדם, והנה איש ובידו כלי מלא מים והקיצו ואמר לו: "שתה!"

וישת. ולא השלים לשתות כל המים, ותכף הלך האיש מלפניו. והוא הלך למדרש כמנהגו וימצא שכלו בהיר ונבון, כי נהפך לאיש אחר.

מקורות

(ד, לט). סדר הדורות א, 112. ב"י ו, 122, 311.

מלות מפתח

מנחם מריקנטי (רבי)

לסיפור הבא

לסיפור הקודם