ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 424


שם הסיפור

רבי מיכאל המלאך

טקסט

(קטע)

הרב רבי מיכאל ‏המלאך [אביו של נתנאל מקלל התאנה] עשה שאלות, ועלתה נשמתו לשמים לשאול ספיקותיו. הוא נסגר בחדר שלושה ימים וציווה שלא יפתחו החדר.

ויציצו אנשי ביתו בעד החרכים, והנה מושלך גופו כאבן דומם, וישכב כן שלושה ימים מוסגר כמת מוטל על מיטתו ולא זע ולא נע, ולאחר שלושה ימים ויחי ויקם על רגליו. ויקראו אותו על ככה רבי מיכאל המלאך.

והיו מעידים עליו, שהיו אבותיו מבית דוד ואמו מזרע רב כהנא שבתלמוד.

מקורות

(ד, לט). השלמת ספר הקבלה, 11. ב"י ו, 127, 312.

מלות מפתח

מיכאל המלאך (רבי), כהנא (רב)

לסיפור הבא

לסיפור הקודם