ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 370


שם הסיפור

ריח פנים חדשות

טקסט

רבי שמעון היה הולך מקפודקיא ללוד ורבי יהודה הולך עמו. עוד הם הולכים, פגע בהם רבי פינחס בן יאיר, ושני בני אדם הולכים אחריו. עמד חמורו של רבי פינחס, טענו אותו ולא הלך.

אמר רבי פינחס לאנשיו: "הניחו לו, ריח של פנים חדשות הוא מריח או נס ייעשה לנו עתה."

עד שהיו עומדים שם, יצא רבי שמעון מאחורי אבן אחת. קם החמור והלך.

אמר רבי פינחס לאנשיו: "ולא אמרתי לכם, שריח פנים חדשות הוא מריח?"

ירד רבי פינחס וחיבק לו לרבי שמעון ובכה ואמר לו: "ראיתי בחלום, שבאה השכינה אלי ונתנה לי אוצרות רבים ושמחתי בהם כעתה ממה שראיתי."

אמר לו רבי שמעון: "מקול פרסות חמורך יודע אנוכי, שאתה בשמחה שלמה."

אמר רבי פינחס: "נשב במקום אחה כי דברי תורה צריכים צחות."

מצאו באר מים חיים ואילנות, ישבו על גבם. שאל רבי פינחס דברים בתחיית המתים וביאר רבי שמעון סודות הדברים.

בכה רבי פינחס ואמר: "ולא אמרתי לך, שהשכינה נתנה לי אוצרות ומתנות? זכאי חלקי, שזכיתי לראותך ולשמוע כאלה!"

מקורות

(ג, קמו-קמז). ס' הזוהר, פינחס, דף רכא, ב – רכב, א.

מלות מפתח

חמור, שמעון בר יוחאי (רבי), פנחס בן יאיר (רבי, חותנו של רשב"י), קפדוקיה, לוד, חלום, יהודה בן עילאי (רבי)

לסיפור הבא

לסיפור הקודם