ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 359


שם הסיפור

בשליחות השם

טקסט

סיפור ראשון (העקרב והצפרדע)

היה מעשה בזמן התלמוד, שהיו שני חכמים יושבים ללמוד קרוב לשפת הנהר. וראו עקרב אחד עומד על שפת הנהר, וראו שיצאה מהנהר צפרדע אחת והלכה ונתקרבה בצד העקרב. וקם העקרב ורכב על הצפרדע. וחזרה הצפרדע ונכנסה בנהר משוטטת עם העקרב עליה ועברה לצד הנהר שכנגדה. וירד העקרב ליבשה, והיה שם אדם אחד, והלך העקרב עליו ועקצו והמיתו.

יצא לנו מזה המעשה. שהקדוש ברוך הוא עשה שליחותו להמית אותו האיש, שהיה חייב מיתה, על ידי העקרב והצפרדע יחד. שאלמלא הצפרדע שרכב עליה העקרב והעבירתו משפת הנהר האחת לשפת הנהר השנית למקום שהיה אותו האיש, העקרב בעצמו לא היה יכול לעבור הנהר. וכן על זה הדרך הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בכל דבר אשר ברא בעולמו.

וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה [חולין ז,ב].

סיפור שני (אבן נגף)

ועוד היה מעשה ברבי יצחק בן אלעזר, שהיה מטייל על שפת הים בקיסרי ומצא באמצע הדרך אבן מכשול אחת. ציווה להוציאה משם. ואחר כך חזר ועבר באותו מקום ומצא אותה אבן עצמה מונחת במקומה הראשון. ציווה עוד פעם להוציאה משם להרים מכשול. אחר יום חזר ועבר על אותו מקום ומצא האבן במקומה הראשון. באותה שעה אמר רבי יצחק ודאי זה אינו במקרה ומוכרח, שיש איזה סוד בדבר, ולאיזו שליחות מוכנת זאת האבן לעשות במקום הזה.

אחר ימים עבר באותו דרך שליח אחד מהמלך ונכשל באותה אבן ונפל ומת. וחיפשו בבגדיו ומצאו עליו כתבים של שטנה על ישראל להרע להם. וכיוון שנכשל באותה אבן ונפל ומת, נטלו היהודים אותם הכתבים ושרפום. וממילא נתבטלה המחשבה הרעה שחשבו על ישראל.

מקורות

(ג, קכז-קכח). א-ב: עושה פלא ג, 24-23 (מדרש בראשית רבה י, ז; מדרש במדבר רבה, יח, כב).

מלות מפתח

עקרב, צפרדע, צפרדע נושאת עקרב, קיסריה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם