ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 350


שם הסיפור

הגבולות

טקסט

איתא באגדה:

תלמידי חכמים היו מהלכים לחלק צדקה בלילה. ופגשו בהם רוחות ושדין ומזיקין;

אמרו להם: "לא כך כתיב בתורה: 'לא תסיג גבול רעך' [דברים יט, יד] וכתיב: 'בו תרמוש כל חיתו יער' [תהלים קד, כ] – כלומר: ‏הלא אתם יודעים, שהתחום והגבול שלנו לילך בלילה. כשם שאיך אנו באים בתחומכם ביום, כך לא היה לכם לילך בתחומנו בלילה."

אמרו להם: "שוטים אתם! אילו היינו הולכים לצורך עצמנו, יפה אתם אומרים; עכשיו לא יצאנו אלא לעשות רצון המקום שגולל אור מפני חושך וחושך מפני אור." אמרו למזיקים: "‏לא כך כתיב: 'מתן בסתר יכפה אף'." [משלי כא, יד]

מיד ברחו והלכו להם.‏

מקורות

ג (קיז). מעיל צדקה, סי' קעה, 8 (ירושלמי, פאה, ח, דף כא, ב; ועוד). ב"י ב, 178, 351.

מלות מפתח

רוחות, שדים, תחום השדים, צדקה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם