ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 318


שם הסיפור

יראת שמים

טקסט

מעשה בכהן אחד שנפלה עליו אש ואכלה ממנו שלושים כרים וששים בגדים ועשרים וארבעה כדים של יין ועשרת כדים של שמן ושאר ממון. בא וישב לפני חכמים; אמר להם: "רבותי, נפלה עלי אש ואכלה ממני שלושים כרים וששים בגדים ועשרים וארבעה כדים של יין ועשרת כדים של שמן ושאר ממון שהיה לי!"

הכניסו חכמים יגון ואנחה כנגדו.

אמרו: לא זזו משם, עד שבא אדם שאינו בקי בהלכה כלום, אמר לו לאותו הכהן: "המאכיל את בהמתו תרומה, מהו?"

אמר לו: "מותר."

אמר לו: "שמא אסור?"

אמר לו: "לאו; אני כהן והאכלתי את בהמתי תרומה."

וכששמעו חכמים בדבר, ענו כולם כאחד ואמרו: "ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו משוא פנים!"

מקורות

(ג, עו). סדר אליהו רבה, סי' יד, 67-66; באר יהודה ב, 258-257 (סי' 4), 357.

מלות מפתח

יראת שמים, תרומה

לסיפור הבא

לסיפור הקודם