ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 287


שם הסיפור

מיתת רבי יהודה הנשיא

טקסט

מעשה ברבי יהודה הנשיא שאמר בשעת מיתתו: "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעמלתי בתורה בכל עשר אצבעותי, ולא אכלתי ולא נהניתי בעולם הזה אפילו באחת מאצבעותי הקטנות, ומעולם לא אמרתי: אלך ואוכל ואשתה ואיהנה מן העולם הזה ואלך אחר כך מן העולם הזה לעולם הבא! ולא עשיתי לי אכילה ושתיה רק כדי חיותי ועסקתי בתורה כל ימי חיי, עכשיו תן לי מנוחה בבית עולמי!"

מה היו משיבים לו? 'יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו'. [ישעיה נז, ב]

מקורות

(ג, מח). סדר אליהו רבה, סי' כד, 133 (בבלי, כתובות, דף קד א). ב"י ב, 59, 338 (= סי' 99).

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם