ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 274


שם הסיפור

צער בעלי חיים

טקסט

ורבנו הקדוש [‏ר' יהודה הנשיא] היה כואב בכאב שיניים שש שנים ובהפסק השתנת מים שבע שנים. ותהי סיבת הדבר, שהוא היה הולך בשוק הקצבים, והיה ביד קצב אחד עגל שהיה רוצה לשחוט. ויימלט העגל מידו וינס ויפגע ברבנו הקדוש, וידבק בו, מפני שבטח בו להצילו משחיטה. ולא הצילו והחזיק בו רבנו הקדוש ותפשו והגיעו ליד הקצבים. ואמר להם: "שחטו אותו, כי לכך נוצר." ונאמר עליו: מפני שלא חס ולא חמל, באו עליו החליים שסיפרנו.

ויהי לתקופת הימים שעברו עליו בחלאים האלה, וירא את שפחתו שהיתה מתקנת הבית ומטאטאת אותו. ותצא מן חור אחד חולדה אחת, ורצתה שפחתו להרגה.

ויקרא רבנו הקדוש בקול גדול ואמר לה: "אל תהרגיה, כי כן אמר דוד עליו השלום: ''ורחמיו על כל מעשיו' [תהלים קמה, ט]"

ואמרו: כשחס על החולדה, חס עליו הקדוש ברוך הוא ורפא אותו ממכאובו ומחליו.

‏וכל זה שבא על רבנו הקדוש לא היה אלא לגודל מעלתו לפני הקדוש ברוך הוא, וכן אמר דוד עליו השלום: 'וסביביו נשערה מאד'. [שם נ, ג]

מקורות

(ג, לו). חיבור יפה, 9 (בבלי, בבא מציעא, דף פה, א, ועוד); עושה פלא ג, 64. – ב"י ב, 59-58, 313-312, 338, 360, 363 (= סי' 98).

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם