ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 273


שם הסיפור

בעלי יסורים

טקסט

קטע ראשון

רבי שמעיה שאל מהקדוש ברוך הוא, להביא עליו חליים. ויבואו עליו חליים רבים ורעים. והייתי מאריך הדבר, אם הייתי מספר קורותיו ומוצאותיו, אכל לא אגיד ואקצר.

והוא היה מתפלל בלילה להסיר ממנו החליים והיסורים ובבוקר לשוב אליו. והיו שבים אליו.

קטע שני

וכן מצינו ברבי אלעזר בן רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום, שביקש מהקדוש ברוך הוא שיבואו עליו יסורים ביום ויסירם מעליו בלילה, כדי להגות בתורה בלילה. ‏ובכל בוקר היה קורא ליסורים ואומר: "בואו אחי, בואו רעי!"

מקורות

(ג, לו). א: חיבור יפה, 9. ב: עושה פלא ג, 64 (בבלי, בבא מציעא, פד). ב"י ב, 48, 337.

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם