ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 247


שם הסיפור

כדמות המלאך

טקסט

רבי אלישע, אביו של רבי ישמעאל, כהן גדול היה, ולא היו מתקיימים לו בניו. בשעה שאשתו היתה יולדת לו בן, מיד היה מת אותו הילד.

אמרה לו אשתו: "מפני מה הצדיקים הללו יש להם בנים צדיקים ואנו אין לנו אפילו בן אחד?"

אמר לה: "מפני שהם נוהגים בנפשם טבילה בשעה שהם עולים למיטה, הם ונשיהם."

אמרה לו: "אף אנו ננהוג בעצמנו כך מהיום והלאה."

פעם אחת הלכה לבית הטבילה, טבלה ויצאה וראתה לפניה חזיר, חזרה וטבלה וראתה לפניה מצורע, חזרה וטבלה וראתה לפניה גמל. וכן אירע לה כמה פעמים ובכל זאת חזרה וטבלה.

לסוף אמר הקדוש ברוך הוא למטטרון שר הפנים: "רד לפני צדקת זו, שהלילה הזה תתעבר לבן זכר וישמעאל שמו."

באותה שעה ירד מטטרון ועמד לפניה בצד אחד ביציאתה וגם גבריאל ירד ועמד בצד השני ונתעטף וקישט עצמו ועמד על פתח בית המקוה.

מכאן אתה למד שצריך אדם לקשט עצמו בבגדים נאים וילך ויעמוד לפני האשה בשעה שהיא עולה מבית הטבילה.

ועמד גבריאל על פתח בית המקוה וראתה אותו ועלתה לביתה ונתעברה אותו הלילה ברבי ישמעאל. והיתה דמותו יפה כדמות גבריאל.

ובזמן שהיה רוצה לעלות לרקיע היה מזכיר את השם ורוח נושאו שפורח באוויר ועולה לרקיע, ובא גבריאל לקראתו והיה מספר לו כל דבר שהיה רוצה.

מקורות

(ג, ז). תוספתא עתיקתא ה, 65-64; מדרש עשרה הרוגי מלכות (בית-המדרש ב, 64; בית-המדרש ו, 21); ציוני, דברים, 87. נ"א: ליקוטי הפרדס, 4; תוספתא עתיקתא ה, 45-44; שלשלת הקבלה, 20. – ש"א, 149-148. מעשה-בוך (גסטר) סי' 133. ב"י א, 168-166, 343-342, 373-372, 383 (= סי' 66). צפונות, קס ("על הבאר").

מלות מפתח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם