ממקור ישראל

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור


לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר 233


שם הסיפור

האלמנה בחברון

טקסט

אלמנה אחת דרה בחברון ימים רבים והיתה רגילה כמה שנים להתפלל לפני המערה [מערת המכפלה] יומם ולילה לפני המקום ולסלק כל הבהמות שעולות שם, לבלתי לכת עוד לשם. והנה נפלה בעוני ולא יכלה לדור שם מפני רעב ועוני. אמרה בתפילתה: "ריבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך, שמחמת עוני אסע מכאן ואין לי יכולת לדור עוד כאן מפני הרעב."

בלילה ההוא ראתה בחזיון את אברהם אבינו ואמר לה: "מה תעשי?"

ענתה לו: "אדוני, מה אוכל לעשות?" אין לי במה להתפרנס עוד, אלכה נא אל מקום אחר להחיות את נפשי.

אמר לה אברהם: "אל תזוזי מכאן ואל תניחי את מקומך ועשי את אשר אומר אליך. לכי נא אל הפקיד ישמעאל אשר בעיר מאתי ואמרי לו שיפרנס אותך, כי אני מצווה אותו לעשות זאת."

אמרה: "אדוני, הוא לא יאמין לי."

אמר לה: "בודאי ובברור הוא יאמין לך ואלך אני בעצמי אליו ואצוונו עליך." וכן עשה.

ויהי בבוקר בהשכמה, ותקם האלמנה ותלך אל הפקיד ואמרה לו: "אדוני פרנסני, כי כך ציווה לך אברהם אבינו לרחם עלי ולפרנסני; וגם הוא אמר לי, שהוא בעצמו ילך אליך לומר לך ולצוות עליך לפרנסני כל ימי חיי."

אמר לה: "אמת הדבר, כי כן ציווני, ובואי הנה אלי ואפרנס אותך כל ימי חייך; ואשרי אנוש, שיוכל לקיים מצוות אברהם אבינו!"

מקורות

(ב, קנו). כ"י מנחם החברוני: הלבנון, שנה חמישית, 629. ב"י ה, 73, 299 (=סי' 318).

מלות מפתח

אלמנה, חברון, מערת המכפלה, אברהם

לסיפור הבא

לסיפור הקודם