לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

 

           

 

‏‏‏סיפורי מוסר

 

‏‏‏תשטו. תפילת הרועה

‏מעשה באדם אחד שהיה רועה בהמות ולא היה יודע להתפלל. וכל יום היה אומר: רבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך שאילו היו לך בהמות ונותנן לי לשמרן, לכל אני שומר בשכר, ולך הייתי שומר בחינם, כי אני אוהב אותך. וישראלי היה.

‏פעם אחת היה הולך תלמיד חכם אחד לדרכו ומצא את הרועה שכך היה מתפלל.

אמר לו: שוטה, אל תתפלל כך!

אמר הרועה אליו: היאך אתפלל?

מיד לימד לו התלמיד חכם סדר ברכות וקריאת שמע ותפילה, על מנת שלא יאמר עוד מה שהיה רגיל לומר.

לאחר שהלך אותר תלמיד חכם, שכח כל מה שלימד לו ולא התפלל. וגם מה שהיה רגיל לומר היה ירא לומר, מפני שאותו צדיק מנע ממנו.

‏ראה אותו תלמיד חכם בחלום הלילה שהיו אומרים לו: אם לא תאמר לו, שיאמר מה שהיה רגיל לומר קודם שבאת אליו, ואם לא תלך, תדע הרעה אשר תמצא אותך, כי גזלת לי אחד מן העולם הבא!

מיד הלך ואמר לו.

‏הרי בכאן לא תורה ולא מעשים, אלא שחשב לעשות טוב והעלה לו לדבר גדול. כי רחמנא לבא בעי [הקדוש-ברוך-הוא מבקש לב (=כונה טובה)].

 

מספר סידורי: 715

עמוד: תכא

מקור: (ה, קצד). ס' חסידים, הו"ל ויסטינצקי, סי' ה-ו, 6.

מלות מפתח: תפילה, רחמנא לבא בעי

 

 

 

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור