לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

           

 

ממקור ישראל

מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי)

 

סיפורי עם – סיפורי מוסר

 

 

תרעט

תלין כעסך לילה אחד

 

תרפ

הצדיק המתנכר

 

תרפא

הבחינה

 

תרפב

זיווג שלא נזדווג

 

תרפג

למען הוציא מהלב חשד-חינם

 

תרפד

בשורה מעציבה

 

תרפה

הבתולה שלא היתה מתקשטת

 

תרפו

הזקן והבתולה

 

תרפז

הרופא הנאמן

 

תרפח

גמול הצפרדע

 

תרפט

לא על חנם

 

תרצ

מצוה ועבירה

 

תרצא

המבייש את עצמו

 

תרצב

נחבא אל הכלים

 

תרצג

הנמרצה שבקללות

 

תרצד

יורש מצוה

 

תרצה

הטלית

 

תרצו

פירות מבושלים

 

תרצז

תקנה ותקלה

 

תרצח

עונש בלתי צפוי ותיקונו

 

תרצט

אל תתהדר לפני מלך

 

תש

מצוה שאדם רגיל לעשותה

 

תשא

כיבה את הנר

 

תשב

מכירת החולי

 

תשג

נפדה מן המוות

 

תשד

הבכור

 

תשה

טעותו של מלאך המוות

 

תשו

קבר האב

 

תשז

בית דין של מטה ובית דין של מעלה

 

תשח

מעשה באוסף ספרים

 

תשט

לועג לרש...

 

תשי

המצטער יותר מדאי בא על ענשו

 

תשיא

לשוא אמר להתבדל

 

תשיב

מתים נודדים

 

תשיג

מת שוקד על ספרו (קטע)

 

תשיד

חזון הנרדם בבית הכנסת

 

תשטו

תפילת הרועה

 

תשטז

בעל הייסורים

 

תשיז

המידות הטובות שנמצאו בזקן בן העולם הבא

 

תשיח

זוהר על ראש הצדיק

 

תשיט

אבל יחיד ואבל רבים

 

תשכ

מתינות

 

תשכא

מעשה קידוש לבנה

 

תשכב

מעשה שני המכשפים

 

תשכג

הנר

 

תשכד

חסר צל

 

תשכה

הישארות הנפש

 

תשכו

המת הנעלם

 

תשכז

מיתת הזקנה

 

תשכח

ענשה של המתנכרת

 

תשכט

כוחו של נדר

 

תשל

אזהרת המת

 

תשלא

לא פגעה בו רימה אלא ברגל

 

תשלב

איזה יום יוכשר לעבודה

 

אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

    

 

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור