לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

 

           

 

ממקור ישראל

מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי)

 

סיפורי עם – מסילת ישרים

 

 

תרמג

העני והעשיר 

 

תרמד

בעל שלושה אוצרות 

 

תרמה

והלך לפניך צדקך 

 

תרמו

הביצה 

 

תרמז   

טעם העניות 

 

תרמח  

מעשה ברבי אברהם חסידא

 

תרמט  

בעל פלטורין חוזר על הפתחים 

 

תרנ     

חלום הכילי 

 

תרנא   

מפתחות אוצרותיו של הקמצן

 

תרנב   

פתחו של גיהינום 

 

תרנז    

תשובת השד

 

תרנח   

קלקל את השורה

 

תרנט   

היהודי והעכו"ם

 

תרס    

שני השודדים

 

תרסא  

הקנאי החמדן

 

תרסב  

חבר לדרך

 

תרסג   

צדיק מצרה נחלץ

 

אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

 

    

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור