לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור

           

           

 

ממקור ישראל

מיכה יוסף בן גריון (ברדיצ'בסקי)

 

סיפורים דתיים – סיפורי התלמוד בפי הבאים אחריו

‏‏

 

שטז

פרה אדומה

 

שיז

מתן שכר ויראת חטא

 

שיח

יראת שמים

 

שיט

הממעט והמרבה כבוד שמים...

 

שכ  

הזקנה

 

שכא

בשעת התפילה

 

שכב

החשוד בדבר שאין בו

 

שכג

החסיד ובן המוכס

 

שכד

מסכת חגיגה

 

שכה

הושע בן לוי והנביא אליהו

 

שכו

דין לכף זכות

 

שכז

דיבות לב

 

שכח

רבי ברוקא ואליהו הנביא

 

שכט

אביי והספר

 

של

בשכונת רב הונא

 

שלא

מעשה יוסף הגנן

 

שלב

מידת ההכנעה

 

שלג

כיבוד בגדים

 

שלד

האתרוגים

 

שלה

בתו של ר' עקיבא

 

שלו

החסיד והמטרוניתא

 

שלז

עיוור מבטן

 

שלח

מעשה המתחסד

 

שלט

אחד מעשרה

 

שמ 

מעשה בדיאתיקי

 

שמא

בן עשו ובן יעקב

 

שמב

יוסי בן קיסמא והשר

 

שמג

גם זו לטובה

 

שמד

נחום איש גמזו ואנשי סרנדיב

 

שמה

עצות ורמזים

 

שמו

ביטול שלוש הגזירות

 

שמז

בן דוסא ומלכת השדים

 

שמח

ביעור המכשפות מאשקלון

 

שמט

יוחנה בת רטיבי

 

שנ 

הגבולות

 

שנא

המת הנודד

 

שנב

חיי בשרים

 

שנג

רבי יוסי הגלילי

 

שנד

רבי מאיר ויהודה איש ענתות

 

שנה

ממשפחת בני עלי

 

שנו

בנימין הצדיק

 

שנז

מעשה רבי ראובן

 

שנח

נפש תחת נפש

 

שנט

בשליחות השם

 

שס

טיבוטא

 

שסא

מעשה בבן סבר ושפיפון בן ליש

 

שסב

מעשה בשני סוחרים

 

שסג

ארוס וארוסה

 

שסד

בן חלפתא ומלאך המוות

 

שסה

מעשה רבי יהושע בן לוי ומלאך המוות

‏‏‏

אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

 

 

 

 

לדף המבוא

לאתר מס"ע

 

מסד הנתונים

 

מקור ישראל – האתר הישן

כניסה למסד הנתונים

 

תוכן העניינים

מקורות הסיפורים

חיפוש בבסיס הנתונים

 

חיפוש לפי מלות מפתח

חיפוש לפי שם הסיפור