לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 91
Informante 91
Informant 91


Bendayan Alicia

אליסיה בן דיין

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

91

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tetuan

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1922

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1962

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Ashkelon

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1979+

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

69+

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט