לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 69
Informante 69
Informant 69


Assayag Clara (+ Assayag Yehuda)

אסייג קלרה (+ אסייג יהודה)

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

69

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tetuan

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1938

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1956

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Tiberia

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1981

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

126

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט