לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 65
Informante 65
Informant 65


Barhaim Rut

רות בר-חיים

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

65

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1920

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1979

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

217

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט