לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 50
Informante 50
Informant 50


Azuz Leon

יהודה עזוז

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

50

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Chanakkale

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1971

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Or Yeuda

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1984

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

216

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Jesica N.

שם המקליט