לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 445
Informante 445
Informant 445


Martsiano Tamar

תמר מרציאנו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

445

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Estrecho

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

ירושלים

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

2005

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

יואל פרץ

שם המקליט