לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 437
Informante 437
Informant 437


Tordjman Esther

אסתר תורג'מן

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

437

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1985

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

303

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Ben Gurion University

שם המקליט