לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 435
Informante 435
Informant 435


M. Ashkelon Grup. ombres

מועדון אשקלון קבוצת גברים

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

435

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Ashkelon

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1979

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

135

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט