לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 414
Informante 414
Informant 414


Vital Moshe

משה ויטל

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

414

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Manisa

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1905

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1939

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1979

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

52

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט