לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 372
Informante 372
Informant 372


Saragosti Hana

חנה סרגוסטי

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

372

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1910

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

---

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1985

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

229

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Jesica N.

שם המקליט