לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 362
Informante 362
Informant 362


Romano Roza

רוזה רומנו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

362

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Yugoslavia, Bosnia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1909

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1970

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1981 +

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

234

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Jesica N.

שם המקליט