לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 359
Informante 359
Informant 359


Razon Mordehay (+ Parado Yaakov)

מרדכי רזון + יעקב פארדו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

359

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1955

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1980

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

81

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט