לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 350
Informante 350
Informant 350


Pinto Hana

חנה פינקו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

350

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1926

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1943

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1990

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

328

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Zelda Ovadia

שם המקליט