לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 343
Informante 343
Informant 343


Perez Israel

ישראל פרץ

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

343

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1909

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

---

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1981

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

137

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט