לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 341
Informante 341
Informant 341


Pardo Yaakov

י .פארדו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

341

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1955

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1980

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

114, 115

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט