לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 335
Informante 335
Informant 335


Nardea Bela

בלה נהרדע

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

335

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Bulgaria, Sofia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1910

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1949

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Holon

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1984

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

223, 224

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Jesica N.

שם המקליט