לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 306
Informante 306
Informant 306


Mizrahi Rivka

רבקה מזרחי

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

306

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1917

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1932

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1979

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

60

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט