לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 30
Informante 30
Informant 30


Anidjar Alegria

אלגריה אניג'אר

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

30

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Arzila

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1938

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1973

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yafo

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1983

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

136

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט