לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 3
Informante 3
Informant 3


Abrevaya Mari

מארי אברביה

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

3

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Gresia, Komotini

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1916

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1949

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Herzlia

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1978

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

31

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט