לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 282
Informante 282
Informant 282


Mari de Ashdod

מארי מאשדוד

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

282

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1920

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Ashdod

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1985

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

301, 302

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Ben Gurion University

שם המקליט